Здатність відчувати – головне багатство людини

791

Сприймаючи навколишній світ, людина своєрідно висловлює своє особисте ставлення до різних предметів і явищ. І це не просто судження, а особливі складні переживання, які доступні всім нам завдяки комплексу різних емоцій. Емоції людини є одним з найбільш важливих компонентів особистості, виконуючи біологічні та соціальні функції: здійснюють випереджальне відображення дійсності, відіграють ключову роль у становленні відносин з іншими людьми.

Емоції та почуття людини створюють багаторівневий і багатомірний світ емоційних явищ. Вони характеризують особистість, відбиваючи всю складність її взаємодії з навколишнім світом. Не розуміючи самого себе, неможливо зрозуміти інших.
Розвинений емоційний інтелект створює можливість глибоких відносин з іншими людьми, де вищим проявом емоційної сфери особистості є здатність до емпатії – проникнення у внутрішній світ іншого через механізм ідентифікації.

Світ емоційних явищ

Емоції – це стани, які пов’язані з оцінкою значущості факторів, що діють на людину, визначенням задоволення актуальних потреб. Вони можуть бути внутрішнім індикатором досягнення мети. Емоційна сфера людини дуже різноманітна. Для кращого її розуміння слід знати, що емоційні явища за своєю складністю можна поділити на кілька рівнів.

 • Емоційний тон відчуттів. Це базова, найпростіша форма емоцій у вигляді нечітких відчуттів, генетично обумовлене переживання, яке не відноситься до конкретного предмету, а супроводжує життєво-необхідні враження (смакові, больові, температурні). Додає відчуттям людини різні емоційні відтінки.
 • Власне емоції. Це досить визначені стани, що виникають у зв’язку із задоволенням потреб. Вони характеризують ставлення людини до актуальних чи можливих ситуацій. Серед них виділяють основні емоції, властиві людині. Наприклад, це можуть бути хвилювання, радість, здивування, страждання, гнів, сором. Їх різні комбінації створюють комплексні емоції або почуття: тривогу, депресію, любов.
 • Настрій. Це форма емоцій, яка не відноситься до конкретного об’єкту чи події, але володіє достатньою стійкістю і може виступати як показник темпераменту. Основний ознака настрою – позитивний або негативний тон.
 • Почуття. Це стійкі емоційні ставлення до окремих аспектів дійсності. Вони є найвищим продуктом культурного й емоційного розвитку людини. Почуття можна розділити на дві групи: стенічні і астенічні. Стенічні почуття – це позитивні емоційні стани, пов’язані з виникненням збудження, активності, бадьорості. Вони є проявом підготовки до великих витрат енергії. Астенічні почуття пов’язані з переживанням сумі, зниженням активності та спадом енергії. Вони є свідченням відмови від боротьби з труднощами в умовах підвищеного емоційного напруження.

Проявление гнева, яростиТепер більш детально розглянемо, які базові емоції бувають у людини. Відомий американський психолог Керрол Ізард включив основні емоції людини в список, що складається з 10 головних емоцій. Вони об’єднуються в групи і створюють емоційні стани і можуть стати основою психологічного типу особистості.

 • Інтерес – позитивна емоція, що мотивує навчання, сприяє творчої діяльності, позитивно впливає на увагу і зацікавленість об’єктом інтересу.
 • Радість – максимально-бажана емоція, яка виступає скоріше продуктом дій і певних умов, ніж результатом прагнення її пережити. Стан радості пов’язано з упевненістю, власною значимістю.
 • Здивування – виникає під впливом несподіваних подій, сприяє звільненню від попередніх емоцій і спрямовує всю увагу на об’єкт подиву.
 • Страждання – емоція, яка викликає стан «занепаду внутрішніх сил», відчуття самотності і жалості до себе.
 • Гнів – пов’язаний з мобілізацією енергії, відчуттям сили, хоробрості і впевненості в собі.
 • Відраза – викликає бажання позбутися від об’єкта, обумовлене фізичної або психологічної зношеністю цього об’єкта.
 • Презирство – служить способом підготовки до зустрічі з небезпечним супротивником, пов’язане з почуттям власної переваги. Це досить «холодна» емоція, яка разом з гнівом і відразою часто об’єднуються в переживаннях людини і створюють так звану «ворожу тріаду».
 • Страх – виникає під впливом інформації про реальну або вигадану загрозу, може бути пов’язаний з невпевненістю і поганими передчуттями.
 • Сором – викликає бажання сховатися, зникнути, може бути пов’язаний з особистим почуттям непридатності.
 • Вина – пов’язана з соромом, проте сором може з’явитися з-за деяких помилок, а почуття провини виникає у разі порушень морального, етичного чи релігійного характеру в ситуаціях, коли людина відчуває особисту відповідальність за події, що відбуваються.
 • Почуття – вищий прояв емоцій

  Почуття – це вибіркове і стійке емоційне ставлення людини. Почуття відображають основні вищі соціальні та духовні потреби людини. Ви вже знаєте, які є види емоцій бувають у людини, а тепер розглянемо основні види почуттів.

  • Моральні почуття. Вони відображають ставлення людини до інших людей, суспільству і до самого себе. Базуються на соціальних нормах і сигналізують про ступінь відповідності різних явищ цим нормам. До їх числа належить патріотизм, почуття обов’язку, товариськості, співчуття, симпатії та емпатії. Особливе місце належить любові, як мірила морального ставлення однієї людини до іншої. Рівень розвитку моральних почуттів може становити досить повну характеристику особистості.
  • Інтелектуальні почуття. Виникають у зв’язку з пізнавальною діяльністю, спрямованою на теоретичне освоєння дійсності. Базуються на пізнавальній потребі людини, його ставлення до власним думкам. Їх список складають зацікавленість, здивування, сумнів, розчарування, впевненість.
  • Восторг, ликованиеЕстетичні почуття. Ці почуття виходять з уявлень і відчуттів людини про прекрасному й потворному. Вони також базуються на соціальних нормах, які у цьому разі є критерієм естетичного ставлення до дійсності. Це можуть бути почуття гумору, почуття трагічного, комічного, почуття прекрасного і піднесеного, іронія в порівнянні ідеального і реального.

  Емоційний інтелект і емпатія

  Емоційний інтелект є характеристикою ступеня розвитку емоційної сфери людини. Він включає такі здібності особистості, як розпізнавання емоційних станів, точну оцінку емоцій, схильність повідомляти про різні стани інших людей, увага до них, високу чутливість до потреб і почуттів інших людей.

  Він забезпечує використання знань, які базуються на емоціях. Це спеціальна здатність кодувати і розкривати емоційні явища.
  Людина з високорозвиненим емоційним інтелектом здатний прислухатися до власних відчуттів, контролювати емоційні пориви, приймати правильні рішення і бути оптимістичним.

  Важливою рисою людини з розвиненим емоційним інтелектом є здатність до емпатії.

  Book

  Емпатія – це вчувствование, проникнення у внутрішній світ людини, на основі якого лежить інтелектуальний і емоційний компонент. Эмпатическая особистість здатна сприймати переживання іншої людини з його позиції, ідентифікуючи себе з цією людиною, не втрачаючи при цьому ясності розуміння власної особистості. Емпатія є вкрай цінним якістю людей, професійна діяльність яких пов’язана з тісною взаємодією з іншими людьми.

  Відео-сюжет про емоції людини: