Який він, успішний лідер?

845

Феномен лідерства існує давно, адже людина завжди бажав виглядати в чужих очах сильним і самодостатнім, володіти впливом і владою. Саме лідер є головною дійовою особою в сценарії життя, наділена винятковими перспективами і доступом до чогось більшого. Більшість людей пов’язують поняття лідер з певними вродженими особливостями, які допомагають досягти успіху, але насправді кожна людина здатна розвинути основні якості лідера.

Щоб осягнути природу лідерства, потрібно вивчити його структуру й особливості. У сучасній психології лідер – це людина, яка володіє рядом якостей і навичок, що допомагають йому вести за собою людей до визначеної мети.

Рівні лідерства

Поняття лідерства досить широке і неоднозначне. Для його вірного розуміння слід виділити конкретні ступені розвитку особистості успішного лідера:

 • Сам собі лідер. Це базовий перший етап, який є передумовою для становлення лідера. Слід навчитися дисциплінувати і мотивувати себе, нести відповідальність за власні вчинки, тренувати силу волі, формувати навички ставити і досягати мети.
 • Лідер в ситуації. Це лідерство на мікрорівні, коли людина бере на себе функції керівництва у певній екстремальній ситуації, де контекст необхідності змусив його взяти на себе відповідальність.
 • Лідер у команді. Це поняття макролидерства, де людина формує свою команду і мотивує її членів до досягнення цілей. Тут зникає ситуативність, на місце якої приходить постійна ініціатива і відповідальність за якість роботи власної команди.
 • Лідер в системі. Металидерство передбачає керівництво цілою системою, де людина стає керівником серед лідерів. Цілі стають більш серйозними і глобальними, для успішного керівництва на цьому рівні потрібна наявність багатьох особистісних і професійних якостей.
 • Тож яким повинен бути лідер? Успішний керівник повинен освоїти основні лідерські навички та оволодіти відповідними ключовими якостями лідера, без яких продуктивне функціонування на будь-який щаблі розвитку стане неможливим. Ключові лідерські навички можна умовно розділити на три групи: базові навички, навички спілкування і особисті якості на рівні розвитку особистості.

  Базові навички успішного лідера

  Бачення перспективи

  Саме з цього поняття починається лідерство, бачення перспектив і розвинена здатність прогнозувати дозволяє бути більш гнучким, змінювати стратегію і напрямок руху, орієнтуючись на можливу ситуацію. Вміння створити в поданні команди світле майбутнє служить елементом натхнення і повертає діяльність у позитивне русло.

  Постановка цілей

  Цілепокладання служить фундаментом для успішного бачення перспектив і дозволяє створити умови для поступового продуманого руху команди до великої мети, досягаючи результатів поступово, маленькими кроками. При цьому, кінцева мета повинна бути сформульована чітко і яскраво, щоб команда відчувала гостру необхідність у її досягненні.

  Успішна адаптація

  В нашому мінливому світі, де щодня крізь свідомість людини проходять нескінченні потоки інформації необхідно вміти помічати найменші навколишні зміни. З гігабайтів інформації потрібно брати до уваги лише ту, що стосується діяльності компанії. Така адаптація можлива при широкому загальному кругозорі лідера, який зуміє помітити і виділити найбільш важливі тенденції і стратегії розвитку.

  Гнучкість

  Керівнику необхідно завжди мати в запасі різні стратегії і методи, щоб у кожній конкретній ситуації зуміти вибрати найбільш підходящий варіант. Відсутність варіантів робить його передбачуваним і слабким в очах не тільки команди, але і конкурентів. Іноді це якість відмінно діє на основі якогось протидії системі, що може призвести до оригінальним неординарних рішень.

  Book

  Наполегливість

  Це якість лідера взаємопов’язане з силою особистості, коли людина не зупиняється перед обличчям неприємною і небезпек, а також йде на виправданий ризик. Важливо не плутати наполегливість з упертістю, коли людина здатна йти до своєї мети будь-якою ціною. Така поведінка межує з нахабством і відвертає команду від керівника.

  Руководитель и его команда

  Навички спілкування

  • Вміння переконувати. Це поняття означає ефективно використовувати свій вербальний інтелект, лідерські емоції, міміку та жести для досягнення цілей команди. Момент істини настає, коли людина переходить зі своєї позиції чи точки зору на позицію опонента. Природа переконання складається з вагомих аргументів, адже тільки таким чином розумна людина може прислухатися і прийняти точку зору співрозмовника.
  • Комунікабельність. В наш час ця якість має ключове значення для людини, яка бажає продуктивно взаємодіяти в суспільстві. Сучасний лідер повинен вміти знаходити спільну мову з різними категоріями людей в різних ситуаціях і обставинах спілкування. Ефективний спосіб налагодити комунікацію – освоїти техніки швидкого встановлення контакту. Зараз існує безліч тренінгів, де кожен бажаючий може навчитися стилям ефективного спілкування, удосконалюючи своє вміння керувати людьми;
  • Довірчість. Щоб співрозмовник швидше прийняв потрібну сторону, слід включити в процес комунікації невербальні навички. В їх число входять поза, жестикуляція, інтонація голосу, темп мовлення та інші. Їх природа діє на несвідому сферу психіки людини і допоможе встановити довірчий контакт.
  • Здатність не тільки слухати, але й чути. Це поняття означає, що лідер може не тільки говорити, а й уважно слухати, включаючи в дії всі канали сприйняття. Важливо вміти підібрати доречну тему розмови, розташувати до себе співрозмовника, а потім дати йому можливість висловитися. В цей час варто використовувати стратегію активного слухання, киваючи головою і вставляючи короткі репліки в потрібних місцях. Вміння задавати логічні і точні питання допоможе здобути потрібну інформацію тактовно і ненав’язливо.

  Особистісні якості успішного лідера

  • Впевненість у собі. Впевнений керівник здатний вселяти довіру і давати відчуття захищеності своїй команді. Його природа виділяє людину з натовпу навіть за фізичними ознаками: рівна постава, розправлені плечі, спокійний погляд, розмірене дихання. Мова рівна і чітка, без вагань і затяжних пауз.
  • Проактивність. Від звичайної активності це якість відрізняється умінням самостійно ініціювати ситуацію. Така особистість вміє випереджати чужу ініціативу і діє, виходячи з власних спонукань;
  • Цілісність особистості. Вміння «тримати себе в руках», виявляти емоційний спокій в екстремальних ситуаціях належить людям з цілісним внутрішнім світом. Психічні процеси такого лідера врівноважені, він здатний контролювати свої особисті почуття та поведінки навіть в несподівані моменти, коли більшість людей починають нервувати або опускати руки.

  Відео: незамінні важливі якості лідера:

  Всі ці навички і якості характеризують успішного лідера як гармонійну особистість з багатим і цілісним внутрішнім світом, стійкими життєвими і професійними установками, здатність поважати особистий простір інших людей. Тільки такий керівник може вести за собою, формуючи у відомих людей повагу і довіру до своєї особистості та ідей.

  Пройти тест на лідерські якості (безкоштовно) >>>