Вивчаємо внутрішню реальність за психотипом

655

Одним з головних аспектів існування людини є її самореалізація в різних сферах діяльності, серед яких провідне значення має успішна адаптація і продуктивну взаємодію з іншими людьми. З незапам’ятних часів філософи, а потім і психологи намагалися встановити певні закономірності в поведінці і світовідчутті людини, щоб зробити взаємини між людьми більш зрозумілими і зрілими. Таким чином, ще на зорі психології австрійським психіатром З. Фрейдом була сформульована теорія про структуру психіки, а швейцарський психіатр К. Р. Юнг, спираючись на ці знання та власний багаторічний досвід роботи, створив першу концепцію про психологічні типи особистості. Це вчення в наші дні стало основою для багатьох грамотних соціально-психологічних теорій і навіть цілих напрямків сучасної психотерапії.

Однією з таких сучасних теорій є соціоніка як вчення про взаємодію людини і зовнішнього світу, в залежності від особистісних характеристик конкретної людини, які відносять його до одного з 16 соціонічних типів особистості. Соціоніка як наука була створена в сімдесятих роках минулого століття литовським вченим Аушрою Аугустінавічюте на основі інформатики, соціології та психології. У науковому співтоваристві соціоніка скоріше є не наукою, а однією із знаменитих типологій особистості, яка служить діагностичним методом в психологічному консультуванні.

К. Р. Юнг – праотець соціоніки

У XIX столітті К. Р. Юнг створив свою знамениту теорію про типи особистості, визначення якої базується на уявленнях про установках та основні функції психіки. Він виділив дві основні особистісні установки: інтроверсія, коли інтерес людини спрямований в глибини власного внутрішнього світу, і екстраверсію, коли людина спрямований на зовнішній світ. При цьому існує поняття про схильності особистості до конкретної установці, але не про її повному переважанні. До основних функцій психіки Юнг відніс мислення, відчуття, інтуїцію і почуття. Відчуття означає взаємодію зі світом на основі органів почуттів, мислення і почуття допомагають усвідомити ці відчуття на рівні осмислення й емоційного переживання, а інтуїція відповідає на питання походження цих феноменів на рівні підсвідомості.

У кожної людини одна з цих функцій є домінантною, а решта її доповнюють.

Ці функції були розділені на дві групи:

 • раціональні, до яких належать мислення і почуття;
 • ірраціональні (відчуття і інтуїція).

У цьому випадку раціональність передбачає орієнтацію на об’єктивні норми суспільства. Ґрунтуючись на цих аспектах, Юнгом була створена класифікація складається з 8 основних типів особистості, яка в соціоніці розширилася до 16 психотипів.

Народження соціоніки

Щоб створити нову повноцінну типологію та надати більш конкретні типи особистості, А. Аугустінавічюте з’єднала концепцію Юнга з теорією інформаційного метаболізму польського психіатра А. Кемпинського. В основі цієї теорії лежить поняття про обмін інформацією між людиною і зовнішнім світом у порівнянні з обміном речовин в організмі, коли інформація є їжею для людської психіки, тому психічне здоров’я безпосередньо пов’язане з якістю інформації, що надходить. Таким чином, типи особистості соціоніка називає типами інформаційного метаболізму. Не варто плутати наявність домінуючих ознак з акцентуаціями характеру.

Book

Соціонічні типи особистості не є постійною, «застиглої» характеристикою особистості, їх визначення відображає лише шлях обміну інформацією, не зачіпаючи індивідуальних особливостей людини (освіту, культуру, досвід і характер), які вивчає індивідуальна психологія. Акцентуація є загостреною рисою характеру людини, на яку слід звернути увагу як межує з патологією, але при цьому акцентуація не є метою дослідження в соціоніці.

Формування назв

Люди-загадкиЯк же соціоніці конкретні типи особистості отримали свою назву? Назва типу виходить з домінуючої установки (екстраверсія або інтроверсія), і двох найбільш сильних функцій з чотирьох, при цьому назви функцій зазнали деяких змін: мислення і почуття стали відповідно логікою та етикою, а відчуття нарекли сенсорикою. Раціональність та ірраціональність визначається розташуванням функцій у назві психотипів. Якщо говорити про раціональні типи особистості, то в назві першим словом буде логіка або етика, а ірраціональних – сенсорика або інтуїція. Назви 16 типів згодом були доповнені різними вченими для більш чіткої доступною характеристики людини. Найбільш популярними назвами цих типів є: формульні назви на основі теорії Юнга, псевдоніми відомих історичних особистостей – носіїв визначених ознак, псевдоніми-характеристики професійної схильності людини.

Основні соціонічні типи

Юнгу належить класифікація з 8 основних психотипів, на основі яких соціоніка запропонувала більш детальну класифікацію, що складається з 16 психотипів.

 • Логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ), «Джек Лондон», «Підприємець». Здатний чітко виділяти власні можливості і здібності, легко надихається і починає нові справи, захоплюється динамічними видами спорту, які дарують екстремальні відчуття. Відчуває нові тенденції, йде на ризик, покладаючись на інтуїцію. З упевненістю використовує в роботі нові технології, глибоко аналізує себе і навколишній світ. Схильний до позитивного мислення і близького спілкування з людьми.
 • Логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ), «Штірліц», «Адміністратор». Дуже працездатний, соціально-адаптований тип, завжди відчуває необхідність доводити розпочату справу до завершення. Планує діяльність, практично ставитися до оточуючих речей. Схильний проявляти любов і турботу про близьких, любить гучні веселощі, компанії. Добродушний, але резковат, може бути запальним і впертим.
 • Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ), «Гамлет», «Наставник». Дуже емоційна особистість, схильний до емпатії і прояву широко спектру емоцій. Володіє виразною мімікою і красномовством. Здатний передбачити різні події і готуватися до них заздалегідь. Вловлює невідповідності в словах і емоції інших людей. Часто не впевнений у любові партнера, схильна до ревнощів.
 • Психотипи водіїв:

 • Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ), «Гюго», «Ентузіаст». Здатен впливати на людей за допомогою емоційного тиску, при цьому добре ладнає з ними, може підняти настрій, схильний жертвувати власними інтересами заради іншої людини і проявляти любов і турботу про близьких. В роботі всього добивається самостійно, любить, коли інші люди підкреслюють його достоїнства.
 • Логіко-інтуїтивний інтроверт (ЛІІ), «Робесп’єр», «Аналітик. Вміє відрізняти головне від другорядного, не любить пустих розмов, схильний до чіткого практичному мисленню. В роботі цей тип любить використовувати незвичайні ідеї, при цьому демонструючи свою незалежність. Використовує інтуїцію там, де не знає точних відповідей. Не любить шумних компаній, відчуває труднощі у налагодженні стосунків з іншими людьми.
 • Логіко-сенсорний інтроверт (ЛСІ), «Максим Горький», «Інспектор». Любить порядок і строгість, глибоко вникає в роботу, аналізуючи інформацію з різних сторін. Відрізняється якоїсь педантичністю. Реально дивиться на речі, береться за справу тільки якщо точно знає, що зможе його завершити. Викликає довіру, але воліє короткі ділові контакти з іншими людьми.
 • Етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ), «Достоєвський», «Гуманіст». Тонко відчуває характер відносин між людьми, надає велике значення довірі, не прощає зрад. Вміє виявляти приховані здібності інших, наділений талантом вихователя. Захоплюється самоосвітою, люди часто звертаються до нього за порадою. Дуже ранимий, важко переносити агресію і брак любові.
 • Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ), «Драйзер», «Зберігач». Розпізнає награність і фальш у відносинах, ділить людей на своїх — чужих, керуючи психологічною дистанцією. Відстоює свої погляди і принципи. Вміє постояти за себе і своїх близьких, не переносить моральної переваги інших людей. Вміє глибоко аналізувати себе та інших.Интроверты
 • Інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ), «Дон Кіхот», «Шукач». Відрізняється широким колом інтересів, вміє пристосовуватися до нових умов і легко переходить до нових методів роботи. Є генератором ідей, не любить традиції і рутину. Уміє пояснювати складні ідеї, будучи в них першопрохідцем. В більшій мірі схильний до синтезу в мисленні, створює нову ідею з готових складових.
 • Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ), «Жуків», «Маршал». Схильний застосовувати фізичну силу з метою досягти перемоги будь-якою ціною. Перешкоди тільки посилюють його бажання виграти. Любить керувати, не виносячи підпорядкування. Аналізуючи ситуацію, любить складати конкретний план дій, чітко йому слід.
 • Інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ), «Гекслі», «Порадник». Здатний тонко відчувати інших людей, що володіє розвиненою фантазією. Любить творчу роботу, не переносить одноманітність і рутину. Товариський, любить давати слушні поради в сфері взаємодії з людьми.
 • Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ), «Наполеон», «Політик». Здатний бачити можливості інших, використовуючи ці знання з метою маніпуляції. Керує більше
  слабкими, чітко визначаючи їх слабкі місця. Любить тримати дистанцію у спілкуванні скоріше керується власними інтересами. В очах інших намагається виглядати неабиякої оригінальною особистістю, але часто таким не є.
 • Інтуїтивно-логічний інтроверт (АБО), «Бальзак», «Критик». Цей тип — ерудит з філософським складом розуму. Обережний, приймає рішення тільки з впевненістю в його правильності, аналізуючи вульгарне в його зв’язку з майбутнім. Не любить бурхливих проявів емоцій, цінує затишок і комфорт.
 • Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ), «Габен», «Майстер». Відчуття є для нього головним джерелом пізнання світу. Проявляє емпатію, тонко відчуває і любить інших людей, відкидає штучність і фальш. Відрізняється технічним складом розуму, любить працювати руками, при цьому завжди вкладаючись в потрібні терміни.
 • Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕД), «Лірик», «Єсенін». Мрійлива і лірична особистість, вміє інтуїтивно прогнозувати події, добре розбирається в людях, любить і відчуває їх. Володіє хорошим почуттям гумору, викликає розташування інших людей. Велике значення цей тип надає зовнішньому вигляду. Не вміє економити, а під час роботи любить довго відпочивати.
 • Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ), «Дюма», «Посередник». Вміє насолоджуватися життям, спокійно переносить одноманітність і рутину. Легко уживається з людьми, поважаючи їх особистий простір, при цьому вимагаючи від них такого ж ставлення. Любить жартувати, розважати, уникає конфліктних ситуацій. Часто є помічником, любить відчувати себе потрібним і значимим в очах інших людей.

В наш час розвинені технології дають можливість усім без винятку пройти тестування і дізнатися свої соціонічні типи, але не варто забувати, що особистість людини дуже багатогранна і неоднозначна, тому якісно скласти і описати соціально-психологічний портрет особистості може тільки професійний психолог в ході багаторівневої психологічної діагностики, де соціоніка виступає одним з методів.