Успішна людина – «якісна» особистість

986

У пошуках шляхів досягнення особистого і професійного успіху перспективні амбітні люди намагаються знайти відповідь на питання про те, які зовнішні фактори сприяють успіху, які аспекти їх власної особистості можна і потрібно розвивати?

Безумовно, на шляху до успіху важливу роль відіграє рівень освіти, особисті фактори виховання, а також здорова частка везіння. Але саме особистісне зростання і розвиток певних якостей відіграють ключову роль у становленні самодостатності, зрілості людини. Високий рівень розвитку цих якостей неодмінно приведе вас до вершин самоактуалізації.

Як формуються особистісні якості

У структурі особистісних якостей існують як спадкові, так і сформовані з часом якості, які характеризують особистість. Можна скласти список, що складається з чотирьох підструктур-рівнів, під впливом яких формуються конкретні особисті якості.

 • Темперамент. Тип темпераменту людини залежить від особливостей функціонування її нервової системи. З чотирьох типів темпераменту у кожної людини зазвичай яскраво-виражені два основних. Два різних людини можуть володіти одним і тим же особистісною якістю, але вони будуть проявлятися по-різному, тому що один з них холерик, а другий — флегматик. Наприклад, креативність у холерика буде проявлятися високою творчою активністю, підвищеним емоційним фоном. Флегматик може бути не менш креативним, але свої ідеї та емоції він не стане виносити на загальний огляд. Результат буде однаковим, але спосіб його досягнення – різним.
 • Психічні процеси. Їх індивідуальні особливості сприяють розвитку якостей особистості, пов’язаних з рівнем розвитку сприйняття, пам’яті, волі, мислення, відчуттів, уяви. Особливості логічних операцій мислення формують спосіб розумових дій, що також впливають на формування якостей особистості. Наприклад, людина з розвиненими вольовими якостями відрізняється цілеспрямованістю, високою адаптивністю та стрессостойкостью, а розвинена уява і мислення сприяє формуванню ідейності, ентузіазму і високої творчої активності. Розвинені логічні операції мислення формують здатність швидко навчатись, та засвоювати інформацію.
 • Досвід. Особисті якості формуються на основі звичок, знань, умінь, навичок людини, усталених в процесі навчання і практичної діяльності. Наприклад, вони можуть сприяти формуванню акуратності, гнучкості, делікатності, асертивності, або ж аскетичності, безрозсудності, безтурботності.
 • Спрямованість. На основі поглядів, інтересів, переконань, соціальних установок, ціннісних орієнтацій, моральних принципів і світогляду людини формуються особисті соціальні якості, які характеризують його відношення до інших людей, світу в цілому, бувають рушійною силою його мотивації і поведінки. Спрямованість становить основу механізму самоврядування. З одного боку це такі якості, як тактовність, альтруїзм, безкорисливість, подяку. З іншого боку це зарозумілість, вульгарність, владність, запальність.
 • Як бачите, список становлять генетично обумовлені якості — це центральне ядро особистості (темперамент і особливості психічних процесів). Формування інших якостей зумовлено життям людини в суспільстві (досвід і спрямованість).

  Якості особистості успішного людини

  УпорствоПопередній список ясно показує, які багатогранні аспекти складають особистість, де формування особистих якостей відбувається під впливом складних біологічних і соціальних аспектів. В підсумку, людина є носієм безлічі різнобічних індивідуальних якостей, з яких можна виділити список найбільш значущих якостей, високий рівень розвитку яких є запорукою соціального успіху.

  • Відповідальність. Це якість означає здатність, готовність забезпечувати і регулювати самостійність, цілісність і ефективність власного життя і діяльності у різних їх проявах. Відповідальність визначає уявлення людини про успіх, допомагає створювати чіткі, логічні і продумані стратегії дій у сфері особистих і професійних досягнень.
  • Творча активність. Це прагнення до збагнення нового з допомогою розвинутого творчого уяви і креативності, здатність самостійно створювати особисті ідеї. Вона передбачає незалежність суджень, вміння порівнювати, аналізувати, знаходити протиріччя, обґрунтовувати свою точку зору на шляху до реалізації нестандартних оригінальних ідей і проектів.
  • Харизма. Це сильна енергетика, потужна рушійна сила, яка змушує інших людей прислухатися, «йти за ним, робить його лідером. Харизма виходить з особливого піднесеного емоційного стану, яке сприймається оточуючими як сила волі, високий рівень впевненості. Велику роль грають особисті зовнішні аспекти, такі як інтонація голосу, жести і міміка. Харизматичний чоловік здатний надихати інших людей, викликаючи повагу і навіть якесь схиляння.
  • Екзистенціальна тривога. Це поняття означає відчуття своєї кінцівки, смертності, яка змушує особу відчувати постійну потребу самореалізації, бажання встигнути досягти поставлених цілей, поки є внутрішні сили і натхнення, поки людина жива і здорова. Ці люди бувають наділені якимось внутрішнім двигуном, які гостро відчувають швидке протягом часу, намагаються встигнути максимально втілити в реальність свої потенційні можливості, ніколи не зупиняючись на досягнутому, постійно рухаючись до нових вершин.
  • «Могутність цілей». Це означає якість людини бути гранично сконцентрованим на далеких цілях, які складають головне бажання його життя. Це вміння за будь-яких обставин пам’ятати і знати, для чого вчиняються ті чи інші дії. Це та сила, яка керує людиною протягом усього його життя. Тільки вміння поставити велику мету і терпляче, маленькими кроками йти до її досягнення ведуть до справжнього успіху і самореалізації.
  • Оптимізм. Це невичерпна віра в свої особисті можливості, сили, уміння не зупинятися на досягнутому навіть після великої кількості невдач, коли більшість людей «опускають руки». Це здатність оцінювати свої шанси і здібності вище інших людей, при цьому вміти не тільки розповісти про це, але і продемонструвати в реальності. Невдачі тільки підсилюють запал і бажання довести свою здатність бути кращим у своїй справі. Якість включено в список як одне з найбільш важливих.

  Ще про деяких якостях:

  Чи готові ви до успіху? ТЕСТ (безкоштовно) >>>

  Book